Drama Atölyesi

 

 

 

Çocukların oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek ve  yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olmak amacıyla kurulan  drama atölyemiz çocuklara bir çok yaşam deneyimi sunarak problem çözme yeteneğinin gelişmesine ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanmasına yardımcı olan bir atölyedir. Atölye Çalışmaları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere anasınıfı ve üzeri yaş aralıklarına uygun gruplara göre planlanmıştır.

 Drama Çocuğun; Hayal gücünü gelişmesini, Kendini ifade etmede güven kazanmasını
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmasını, Bağımsız düşünebilmeyi, dört temel dil becerisini n gelişimini( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) ,Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini ,Yaratıcılık ve estetik gelişimini , etik değerlerinin gelişmesini, kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini ,Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamasını,Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi ,Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi .Duygunun sağlıklı bir şekilde aktarılmasını , Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Her çocuğun kendi özgüvenli, açık ve doğru bir biçimde ifade etmesinin önemi açıktır. Bu yüzden  Drama Atölyesi’nın çocuğa olan kazanımları büyük önem taşımaktadır.